e-platformy pre výber platieb pre štátnu správu

Lepšie služby. Viac dôvery

Worldline pomáha štátnym orgánom využiť silu digitálnych služieb na zvýšenie efektivity a zmeniť spôsob ich komunikácie s občanmi. Umožňuje im zlepšovať finančné výbery, poskytovať lepšie služby pre koncových užívateľov a optimalizovať náklady v období znižovania verejných rozpočtov.

 

Kľúčové expertné oblasti Worldline zahŕňajú automatizáciu cestnej prevádzky a posilnenie riešení parkovania, automatizované dopravné riešenia a vyhradené parkovanie, on-line prístup k orgánom štátnej správy (e-government) a služby digitálnej archivácie, automatizované mýta a digitálne informačné služby v zdravotníctve.

 

bar

iDigitalizácia (Bezpapierové služby)

 

Worldline poskytuje elektronicky zabezpečené systémy pre dokonalejšie verejné služby. Znížením administratívy a zvýšením procesnej efektivity môžu štátne orgány obmedziť plytvanie a zbytočné náklady. Všetky riešenia pre štátne orgány, verejné alebo súkromné ​​spoločnosti stoja na našej rafinovanej expertíze v oblasti užívateľskej dôvery.
Naše vysoko zabezpečené riešenia na digitalizáciu zákazníckych postupov zahŕňajú digitálnu zmluvu a e-fakturáciu s komplexnou ponukou spoľahlivej digitálnej archivácie.

 

  • Digitálna zmluva: Komplexné riešenie pre zakladanie digitálnych zmlúv medzi koncovými užívateľmi a väčšinou on-line predajcov, a to vrátane spracovania e-podpisov. Pri snahe zvyšovať príjmy urýchľovaním predaja je elektronické uzatváranie kontraktov prostriedkom, ktorý výrazne skracuje dobu predaja a zvyšuje transformačné sadzby.
  • e-fakturácia: Riešenie plne vyhovujúce viac ako dvadsiatim európskym a piatim ázijským krajinám. Naša e-fakturácia dematerializuje dodávateľské a odberateľské faktúry (prichádzajúce aj odchádzajúce) a umožňuje znížiť náklady a čas potrebný na preplatenie faktúry.
  • Spoľahlivá digitálna archivácia: Všetky naše spoľahlivé digitálne služby sú určené na dlhodobé aj krátkodobé zákonné archivácie a sú v našich dátových centrách elektronicky zabezpečené pre individuálne potreby alebo vysoko zabezpečené pre životne dôležité dáta či vymedzený okruh osôb.
  • e-administrácia: Worldline vyvíja a spravuje on-line služby pre občanov pomocou digitálnych dokumentov namiesto papierových. Sú takto prístupné 24 hodín denne a 7 ​​dní v týždni prostredníctvom počítačov, tabletov alebo smartfónov. Prinášajú koncovým užívateľom nový spôsob ako získať prístup k službám a funkciám s pridanou hodnotou .

 

 

 

 

eSlužby na riadenie premávky

 

Spracovateľské centrá pre dopravné priestupky využívajú systémy na automatizovaný výber pokút na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Pokrývajú kompletný proces od automatického rozpoznania značky cez záznam priestupku až po samotný výber pokuty.

 

  • Výber mýta: Voľne prispôsobiteľné programy výberu mýta sú založené na satelitných, mikrovlnných alebo kamerových technológiách. Naše riešenia pokrývajú manažment vyberania mýta, riadenie pri vymáhaní, služby pre koncového zákazníka a riadiace systémy.

 

 

eZdravie

 

Worldline ponúka širokú škálu digitálnych informačných zdravotných služieb pre štátne orgány a orgány vo verejnom zdravotníckom sektore. Worldline spravuje a spracováva transakcie pre kartový systém zdravotného poistenia, ktorý spája pacientov so službami zdravotného systému. Vytvára taktiež prepojenie medzi lekárňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, farmaceutickými spoločnosťami a systémom zdravotného poistenia, ktoré je potrebné pre riadenie úhrad zdravotnej starostlivosti. Santeos, francúzska dcérska spoločnosť Worldline, poskytuje širokú škálu služieb od manažmentu nemocníc a zhromažďovania lekárskych predpisov až po správu chúlostivých zdravotných údajov prostredníctvom francúzskeho systému osobných zdravotných záznamov.

 

  • Connected patient (prepojenie s pacientom): špecifický program z oblasti telemedicíny, ktorý umožňuje zdieľanie a výmenu zdravotných údajov medzi lekárom a pacientom v domácej liečbe.  Worldline prevádzkuje zhromažďovanie chúlostivých zdravotných dát ako prvý systém pre hosting zdravotných údajov schválený francúzskou vládou.
  • Zobrazovacie metódy: Worldline inovuje svoj „Vendor Neutral Archive“ (VNA), ktorý je v súlade s medzinárodnými predpismi a zvyklostťami a zároveň spĺňa špecifické miestne požiadavky. Bezpečné skladovanie, archivácia a  porovnávanie a zdieľanie komplexných lekárskych zobrazovacích dát na diaľku je možné bez ohľadu na použité zobrazovacie riešenie.
  • Zdravotnícke siete: zdieľanie dát v špecializovanom lekárstve
  • Webové stránky liečebného vzdelávania: sú vybudované tak, aby mohli byť využívané na vyhradené  služby v krajine.

 

 

Mobilita a e-transakčné služby


Späť

Objavte

naše Centrum pre médiá

Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií