Maloobchod

Maloobchod
bar

Prispôsobenie sa pripojeným zákazníkom

 

Maloobchodný priemysel prechádza revolúciou, ktorú spustila zvyšujúca sa dôležitosť digitálnej éry. Ak chcú klasickí maloobchodníci uspieť, musia mať jasnú a dobre vypracovanú stratégiu a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny trhových podmienok alebo prognóz.

 

Zmenili sa nákupné zvyky zákazníkov. Rozvojom internetu, mobilných technológií a účinným a prispôsobeným používaním sociálnych sietí sa dramaticky zmenil spôsob, akým zákazníci nakupujú.Zákazníci bežne využívajú mobilné zariadenia v rôznych krokoch procesu a očakáva sa, že sa používanie týchto mobilných zariadení bude rozširovať.


Podiel e-obchodu na celkovom obrate maloobchodníkov sa neustále zvyšuje a zákazníci už v súčasnosti očakávajú komunikáciu s maloobchodníkmi prostredníctvom viacerých kanálov. Zákazníci majú stále viac možností, kde a ako nakupovať niektoré výrobky a majú jednoduchý prístup k informáciám o výrobkoch a ich hodnoteniam. Maloobchodníci sa budú musieť zamerať na jasnú a dobre definovanú digitálnu stratégiu.


Maloobchodníci  budú musieť posilniť služby zákazníkom, služby na všetkých kanáloch, interakciu so zákazníkom a individualizáciu. Diferenciácia značky a zlepšenie skúsenosti zákazníka sa bude považovať za kľúčový faktor udržania si vernosti zákazníka a zvýšenia podielu na trhu.

 

V tomto „stále pripojenom“ svete, kde sa konkurencia nachádzať iba na dosah jedného kliknutia, prežitie výraznou mierou závisí od získania a udržania si zákazníkov. Technológie sú kľúčovým faktorom na prehodnotenie biznisu zlepšením nákupného procesu, získavaním informácií a nastoľovaním dôverného vzťahu so zákazníkmi.

 

Maloobchodníci musia ovplyvniť zainteresovanosť zákazníka ponúknutím nového nákupného procesu.

 

Spoločnosť Worldline ponúka riešenia na:

 

  • zistenie spôsobu, akým vaši zákazníci interagujú s vašou značkou;
  • zistenie výhod, ktoré  pre vašich zákazníkov vyplývajú z nákupného procesu;
  • využitie tejto informácie za účelom poskytnutia nového, bezproblémového a individualizovaného nákupného procesu pred predajom, počas predaja a po predaji;
  • našou snahou je zosúladiť nové nákupné zvyky s rôznymi kanálmi a poskytnúť značke nový a bezproblémový nákupný proces inováciou interakcií so zákazníkom a prostredníctvom platby ako „single point of truth“.

bar
dôverujú nám

Sektory

Späť

Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií