Sektory

Viac služieb. Viac digitálnych riešení. Jednoduchší prístup.

Spoločnosť Worldline sa nachádza v centre prosperujúceho trhu a tvorivej ekonomiky, ktorú rozvíja interakcia medzi našimi nápadmi a novými technológiami.

 

bar
vo všetkých sektoroch
banky finančné služby a poistenietelekomunikácie a médiápriemysel verejnoprospešné služby a služby
Štátna správa a zdravotníctvomaloobchoddoprava
bar

Bez ohľadu na sektor, v ktorom spoločnosť Worldline pôsobí,
zameriavame sa na 3 strategické oblasti.

Skúsenosti používateľov

 

Rozvoj mobilných aplikácií, nárast elektronických komunít a denné používanie e-služieb sú trendy, ktoré my integrujeme priamo do našich riešení. Menia skúsenosti používateľov, správanie sa používateľov a očakávania používateľov. Jedným z týchto trendov je napríklad spôsob, akým aplikácie smartfónov nahrádzajú internetový prehľadávač pre používateľov mobilných telefónov.

 

 

Technológia

 

Neustále nadväzujeme na globálne inovácie hardvérových alebo softvérových systémov. Naše riešenia sú špičkové a vďaka našim skúsenostiam v sektore platieb a transakcií ponúkame absolútnu bezpečnosť a spracovávanie informácií priemyselných rozmerov. V dôsledku toho je spoločnosť Worldline spoľahlivým partnerom v takých sektoroch, ako je napríklad „internet vecí“ a inteligentné pomôcky.

 

 

Predpisy

 

Zmeny predpisov majú priamy vplyv na inovácie. Aby sme mohli aj naďalej poskytovať naše služby, systémy sa musia vytvárať a neustále prispôsobovať novým predpisom. Avšak zmeny národných, európskych a medzinárodných predpisov pomáhajú definovať nové štandardy. Dobrým príkladom je SEPA — Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách),  ktorá umožňuje poskytovať platobné služby na nových trhoch. Podporujú konsolidačnú krivku a vznik globálnych riešení, ktoré si vyžadujú na mieru prispôsobené technologické riešenia.

 

 

bar

 

 

                                                                                

 

Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií